Giới Thiệu

Thông tin trình bày dưới đây áp dụng như một thỏa thuận cho người dùng trang web Digiforce tại https://digiforce.com.vn
Vui lòng sử dụng với sự đồng ý. Hơn nữa, thỏa thuận này có thể được thay đổi bất cứ khi nào cần thiết.
Trong trường hợp này, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi nó được đăng trên Trang web này.

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong việc đăng thông tin chính xác trên Trang web này, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hữu ích của nó
Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do việc sử dụng Trang web này.
Chúng tôi, theo nguyên tắc chung, có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trên Trang web này mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi cũng có thể làm gián đoạn hoặc tạm dừng quyền truy cập vào Trang web này khi thấy cần thiết hoặc do các quyết định khác do công ty chúng tôi đưa ra.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào do sửa đổi hoặc xóa thông tin trên Trang web này hoặc làm gián đoạn hoặc tạm dừng quyền truy cập vào Trang web này.


Môi trường đề xuất

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge phiên bản 85 trở lên hoặc Firefox phiên bản 80 trở lên hoặc Safari(iOS13) trở lên hoặc Chrome phiên bản 85 trở lên hoặc Trình duyệt (Android8.x) trở lên để xem Trang web này. Khi các trình duyệt khác được sử dụng hoặc tùy thuộc vào cài đặt trình duyệt Web của bạn, Trang web này có thể không truy cập được hoặc xem đúng cách.


Bản quyền, Thương hiệu, v.v.

Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ được đăng trên Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ có thể sử dụng thông tin này cho mục đích sử dụng cá nhân của mình. Đối với bất kỳ mục đích sử dụng nào khác (bao gồm sao chép, truyền tải, phân phối, chuyển nhượng và dịch thuật, v.v. Tương tự cho bên dưới.) phải được sự cho phép trước bằng văn bản. Thương hiệu, tên thương hiệu và huy hiệu công ty của chúng tôi được sử dụng trên Trang web này được bảo vệ bởi luật thương hiệu và luật cạnh tranh không lành mạnh giữa các luật khác. Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc phù hiệu công ty của chúng tôi không có sẵn để sử dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty chúng tôi.


Hoạt động bị cấm

Tiến hành các hoạt động sau đây trên trang Web này đều bị cấm:

1. Các hoạt động xâm phạm hoặc có thể có khả năng xâm phạm quyền tài sản hoặc quyền riêng tư của công ty INNORIA hoặc bên thứ ba khác. Hơn nữa, điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được đăng trên Trang web này.
2. Các hoạt động gây ra hoặc có thể gây ra công ty INNORIA hoặc bên thứ ba khác cũng bị nghiêm cấm.
3. Các hoạt động được cấu thành hoặc có thể được cấu thành là tục tĩu, khiêu dâm hoặc tục tĩu.
4. Các hoạt động cấu thành hoặc có thể dẫn đến hành vi phạm tội.
5. Đăng ký hoặc gửi địa chỉ e-mail của người khác hoặc giả làm người khác.
6. Hoạt động thương mại hoặc các hoạt động có động cơ thương mại khác.
7. Các hoạt động gây tổn hại đến danh dự hoặc độ tin cậy của công ty INNORIA hoặc Trang web này.
8. Sử dụng hoặc cung cấp vi-rút máy tính và các chương trình hoặc hành động có hại khác có thể dẫn đến các hoạt động đó.
9. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm pháp luật.
10. Các hoạt động khác mà công ty INNORIA cho là không phù hợp bất cứ lúc nào


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi tại Công ty INNORIA thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khi đăng thông tin trên Trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin là chính xác, hữu ích, đáng tin cậy, đáp ứng mục đích của bạn hoặc an toàn, v.v. Ngoài ra, Công ty INNORIA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin này hoặc vì bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn sử dụng Trang web này.


Ý tưởng và đề xuất khác

Trừ khi công ty INNORIA yêu cầu, thông qua Trang web của mình, rằng công chúng cung cấp thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm các ý tưởng liên quan đến công nghệ, tiếp thị, sản phẩm của bạn, v.v; những thông tin này sau đây được gọi là "thông tin đó"), chúng tôi từ chối nhận thông tin đó .
Trong trường hợp không chắc là thông tin đó được cung cấp mà không có biểu hiện rõ ràng rằng INNORIA đang chấp nhận thông tin đó theo nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật, thì phải hiểu rằng INNORIA sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào để tôn trọng tính bảo mật của thông tin đó.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ sử dụng hoặc đánh giá thông tin đó.


Liên kết đến Trang web của công ty INNORIA

Các liên kết đến Trang web này được cho phép theo các vấn đề sau đây bất kể liên kết đó là của một cá nhân hay một công ty.

Việc sử dụng bất kỳ quyền sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký nào của công ty INNORIA đều bị cấm. Chúng tôi từ chối mọi liên kết có thể gây ra việc xác định sai nguồn gốc mà thông tin được gửi ra ngoài.

Chúng tôi nghiêm cấm mọi liên kết từ các Trang web đề cập đến những điều sau đây.

Các trang web bao gồm thông tin nhằm mục đích vu khống hoặc gây mất uy tín của công ty chúng tôi hoặc các cá nhân hoặc công ty khác.

Các trang web có nguy cơ vi phạm bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký, quyền sở hữu, quyền riêng tư, ảnh chân dung hoặc bất kỳ quyền nào khác thuộc sở hữu của công ty chúng tôi hoặc các cá nhân hoặc công ty khác.

Các trang web bao gồm các tuyên bố có thể khiến người đọc hiểu sai rằng có sự liên kết hoặc hợp tác với công ty của chúng tôi hoặc rằng có sự thừa nhận từ công ty của chúng tôi đối với Trang web về nguồn gốc liên kết.

Các trang web không áp dụng cho những điều trên nhưng sợ can thiệp vào hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc vi phạm trật tự công cộng và các tiêu chuẩn về phép tắc hoặc luật bao gồm các quy định và quy tắc.


Diversion của hình ảnh và hình ảnh

Về nguyên tắc, chúng tôi từ chối việc chuyển hướng hình ảnh trên Trang web của chúng tôi hoặc các danh mục và áp phích khác, v.v. do công ty chúng tôi xuất bản, không chỉ liên quan đến quyền của công ty chúng tôi mà còn liên quan phức tạp đến quyền chân dung, bản quyền, quyền đối với các nhà cung cấp và đại lý quảng cáo đang phát triển, v.v. .


Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Nội dung của các trang Web của bên thứ ba (sau đây gọi là các trang liên kết) đến/từ các liên kết được chứa trên Trang web này được quản lý theo trách nhiệm của các nhà cung cấp các trang liên kết và phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và bản quyền, v.v. quy định pháp luật liên quan đến các trang web liên kết cá nhân. Công ty INNORIA không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng các trang liên kết đó.

Luật áp dụng và quyền tài phán

Trừ khi có quy định khác, việc giải thích và áp dụng các yêu cầu pháp lý về việc sử dụng Trang web này và các tuyên bố trong "Giới thiệu về Trang web này" sẽ được thực hiện theo luật hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra, trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác, bất kỳ và tất cả các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang Web này sẽ được khởi kiện ra tòa án thuộc thẩm quyền của Tòa án thành phố Hồ Chí Minh.