Những nhân viên xuất sắc xứng đáng

với nền tảng tuyệt vời

Giải pháp tự động hóa thông minh của Digiforce giúp bạn chuyển đổi số các quy trình kinh doanh, sử dụng tối đa thông tin để bạn có thể làm việc hiệu quả, trong một môi trường tuân thủ.

   Bắt đầu ngay  - miễn phí  

Xây dựng ngày mai bạn muốn, từ hôm nay.

Chuyển đổi số thực sự là làm việc thông minh hơn trong tổ chức của bạn, từ front-office đến back-office, để tăng hiệu quả và doanh thu. Đó là việc cho phép nhân viên làm việc năng suất hơn để mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Khám phá cách tự động hóa thông minh Digiforce có thể giúp bạn xây dựng ngày mai bạn muốn, từ hôm nay.

Với Digiforce RPA, toàn bộ quy trình chăm sóc dịch vụ khiếu nại của khách hàng Mobifone được xử lí tức thì, hoàn toàn tự động, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Các bên tham gia dịch vụ có thể cung cấp tất cả các nội dung về dịch vụ cần thiết để kiểm soát chất lượng hoặc đánh giá nhanh hơn bao giờ hết, với sự tự tin hoàn toàn rằng không có gì bị bỏ qua.

 Ông Nguyễn Lê Vinh-  Trung tâm dịch vụ số Mobifone
Mua hàng
(PC)
Tài chính - 
Kế toán
( FAM)

Khách hàng và Marketing
(CRM)
Bán hàng
(SALES )
Chuỗi cung ứng
(SCM)
Tiêu chuẩn
(ISO)
Tài Liệu
(ECM)
Xuất xứ
(CO)
Nhân sự
(HRM)
Tài sản
(ASM)
Sản xuất
(MRP & WMS)
Chiến lược
(OKR & Dashboard)

4 cấp độ tự động hoá qui trình

INTELLIGENT

Tự hoàn thành công việc bằng những mô hình trí tuệ nhân tạo, tự đánh giá dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác nhau theo tình huống

DIGITAL WORKERS

Tự vận hành đầy đủ công việc của một đơn vị nghiệp vụ khi có tương tác nguồn vào

...tương tác phối hợp công việc với nhân viên

AUTOMATION

Tự động thực hiện khởi tạo, giám sát, hoàn thành, báo các công việc theo lịch trình

BPM

Chuyển đổi số dữ liệuqui trình doanh nghiệp

...điều phối hiệu quả qui trình phê duyệt và luồng công việc hằng ngày.

CHUYỂN ĐỘNG SỐ CÙNG KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đang tham gia cung cấp giải pháp cho các công ty dẫn đầu.