CHUYỂN ĐỔI SỐ THỰC CHẤT

Giải pháp tự động hóa thông minh của Digiforce giúp bạn chuyển đổi số một cách tối ưu, tích hợp hàng loạt các quy trình kinh doanh quan trọng, sử dụng tối đa thông tin để bạn có thể làm việc hiệu quả, trong một môi trường tuân thủ.

Try now 
4 cấp độ tự động hóa qui trình

INTELLIGENT

Tự hoàn thành công việc bằng những mô hình trí tuệ nhân tạo, tự đánh giá dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác nhau theo tình huống

DIGITAL WORKERS

Tự vận hành đầy đủ công việc của một đơn vị nghiệp vụ khi có tương tác nguồn vào

..tương tác phối hợp công việc với nhân viên

AUTOMATION

Tự động thực hiện khởi tạo, giám sát, hoàn thành, báo các công việc theo lịch trình

BPM

Chuyển đổi số dữ liệu và qui trình doanh nghiệp

...điều phối hiệu quả qui trình phê duyệt và luồng công việc hằng ngày.


Chuyển đối số thông minh 

Chuyển đổi số thực sự là hướng đến hiệu quả công việc trong tổ chức, nhằm tăng doanh thu, ngoài ra, cho phép nhân viên làm việc năng suất hơn, cùng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Digiforce low code platform tự động hóa thông minh, dễ dàng mở rộng, tích hợp, khả năng thích nghi cao với sự thay đổi nhanh chóng. Khám phá cách tự động hóa thông minh  Digiforce  có thể giúp bạn xây dựng ngày mai bạn muốn, từ hôm nay,

NHỮNG TỔ CHỨC TIN TƯỞNG VÀO DIGIFORCE


" Với Digiforce RPA, toàn bộ quy trình chăm sóc dịch vụ khiếu nại của khách hàng Mobifone được xử lí tức thì, hoàn toàn tự động, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Các bên tham gia dịch vụ có thể cung cấp tất cả các nội dung về dịch vụ cần thiết để kiểm soát chất lượng hoặc đánh giá nhanh hơn bao giờ hết, với sự tự tin hoàn toàn rằng không có gì bị bỏ qua." 

Ông Nguyễn Lê Vinh-  Trung tâm dịch vụ số Mobifone