LUỒNG XANH

CHO DOANH NGHIỆP 

XUẤT NHẬP KHẨU

Đáp ứng yêu cầu Hải Quan & Hài lòng khách hàng


Quản lý giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm của bạn

Việc xác minh giấy chứng nhận xuất xứ của một sản phẩm là rất quan trọng đối với chứng từ thương mại quốc tế xác nhận rằng hàng hóa trong một lô hàng xuất khẩu cụ thể được lấy, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến hoàn toàn tại một quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu này từ chuỗi cung ứng của ông gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống Innoria COM giúp nhà xuất khẩu dễ dàng tạo bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để khai báo với hải quan một cách dễ dàng và chính xác.

Hệ thống Chứng nhận Xuất xứ

Ngoài ra, hệ thống COMS giúp người quản lý theo dõi hàng tồn kho dựa trên nhiều báo cáo, đồng thời cũng giúp người quản lý kiểm soát sai lệch tồn kho và phế liệu trong sản xuất. COMS được phát triển trên Nền tảng mã thấp Digiforce với áp dụng Siêu tự động hóa.

Điều chỉnh phế liệu

Hệ thống COM cho phép điều chỉnh tỷ lệ phế liệu cuối kỳ theo phần trăm để đảm bảo tồn kho cuối kỳ trên bảng kê khai nhập xuất theo mã vật tư khớp với báo cáo tồn kho thực tế từ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Trùng lặp dữ liệu mới

Hệ thống sẽ thông báo cho Người quản lý nếu dữ liệu mới thêm vào trùng với dữ liệu hiện có trong hệ thống, hoặc dữ liệu mới thêm trùng khớp nhưng có phần dữ liệu khác với dữ liệu có sẵn.


Tiết kiệm thời gian

Tự động hóa thông minh và dữ liệu chính xác giúp quá trình làm thủ tục hải quan không gặp rắc rối.

Phát triển kinh doanh

Làm hài lòng khách hàng của bạn bằng cách giúp họ được hưởng các ưu đãi đặc biệt từ Hiệp định Thương mại Tự do Quốc tế.

Giảm thiểu rủi ro

Dữ liệu được lấy trực tiếp từ hệ thống hải quan cùng với các tiêu chí xuất xứ theo tiêu chuẩn của FTA, được tính toán thông minh giúp bạn không còn rủi ro về dữ liệu.

Giảm chi phí

Dành ít thời gian, tiền bạc và công sức hơn để xử lý dữ liệu xuất xứ của sản phẩm của bạn thông qua tự động hóa COM.


Tồn kho xuất

Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu theo mã

Tồn kho nhập

Báo cáo tồn kho theo số lượng xuất nhập

Vật tư thiếu hụt

Báo cáo vật tư không đủ số lượng theo lệnh sản xuất

CO từng lô

Báo cáo tiêu chí CO cho từng lô hàng xuất theo hóa đơn và tờ khai xuất theo mẫu

Điều chỉnh phế liệu vật liệu

Hệ thống COM cho phép điều chỉnh tỷ lệ phế liệu cuối kỳ theo phần trăm để đảm bảo rằng hàng tồn kho cuối kỳ trên báo cáo đầu vào và đầu ra theo mã nguyên vật liệu khớp với báo cáo hàng tồn kho thực tế từ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Thông báo về sự trùng lặp/khác biệt giữa dữ liệu mới được thêm vào và dữ liệu hiện có

Hệ thống sẽ thông báo cho Người quản lý nếu dữ liệu mới thêm trùng với dữ liệu hiện có trong hệ thống, hoặc dữ liệu mới thêm trùng khớp nhưng có phần dữ liệu khác với dữ liệu có sẵn.

Sự cam kết luôn đồng hành với sự thành công của khách hàng

Đồng hành cùng chúng tôi.