Tích hợp với những ứng dụng khác

Bán hàng  
Tự động cập nhật các cấp độ hàng dự trữ của bạn và dự báo khối lượng theo báo giá và đơn hàng.


KHÁM PHÁ

Mua hàng 
Tự động hóa tính năng Những câu hỏi thường gặp RFQ và Đơn hàng PO căn cứ theo hàng dự trữ tối thiểu hoặc đơn bán hàng và theo dõi các lô hàng nhận.

KHÁM PHÁ

  Kế toán
Bỏ qua mục nhập dữ liệu. Kho được tích hợp hoàn toàn với Kế toán, vì vậy những việc mua bán chứng khoán sẽ được lưu vào sổ sách của bạn trong thời gian thực.

KHÁM PHÁ