Tích hợp với những ứng dụng khác

Nhân viên 
Giám sát thư mục nhân viên của bạn. Giữ lại thông tin quan trọng về nhóm của bạn.


KHÁM PHÁ

  Chi Phí
Có cái nhìn tổng quan về chi phí nhân viên của bạn Truy cập vào một công cụ theo dõi chính xác.

KHÁM PHÁ

Tuyển dụng  
Đơn giản hóa quy trình tuyển dụng của bạn. Sắp xếp sơ yếu lý lịch, việc theo dõi ứng viên, hồ sơ tìm kiếm.

KHÁM PHÁ

  Khảo sát
Tăng lượng thông tin chuyên sâu, chất lượng cao thông qua khảo sát, giải pháp tuyệt vời thu hút khách hàng tiềm năng.

KHÁM PHÁ